Tổng hợp, lưu trữ các tư liệu trên trang Tổng Giáo Phận Huế


Tiểu sử Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh

Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016

Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo xứ và các Cộng đoàn sống đời Thánh hiến 2015

Chuyến thăm của ĐHY Fernando Filoni tại Việt Nam

Các bài viết về mục Năm Gia Đình 2014 tại TGP Huế

Mẫu Bản khai trước khi Thành Hôn (Word)  (PDF)

Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 30 (13 - 15.8.2014)

Mẫu Chứng Thư Hôn Phối (Word)

Mẫu Chứng Thư Rửa Tội và Thêm Sức (Word)

Mẫu đơn xin chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo (Word)  (PDF)

Toàn bộ Nguyệt san Hạt Cải năm 2012

Các bài viết về Mục Năm Đức Tin 2012 - 2013

Tổng Giáo phận Huế năm 2014 - Tài liệu theo Lịch Công Giáo TGP Huế 2014 - 2015

Toàn bộ Nguyệt san Hạt Cải năm 2011

Tiểu sử Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

Tiểu sử Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế Têphanô Nguyễn Như Thể

Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 tại La Vang