Tiếng Anh

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm B - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm B - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm B - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm B - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 33 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 33 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 31 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 31 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 30 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 30 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 29 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 27 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 27 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 26 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 26 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.